60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


ВиК ЕООД Благоевград обявява открита процедура с предмет “ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ВЪВ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД” с три обособени позиции.

 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2018-0003
 

 • Обявление | Публикувано на 17.07.2018 г.
   
 • Решение | Публикувано на 17.07.2018 г.
   
 • Документи за участие | Публикувано на 17.07.2018 г.
   
 • Разяснение | Публикувано на 14.08.2018 г.
   
 • Протокол №1 от работата на комисията | Публикувано на 23.08.2018 г.
   
 • Протокол №2 от работата на комисията | Публикувано на 17.10.2018 г.
   
 • Протокол №3 от работата на комисията | Публикувано на 17.10.2018 г.
   
 • Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници | Публикувано на 19.09.2018 г.
   
 • Доклад от работата на комисията | Публикувано на 17.10.2018 г.
   
 • Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 17.10.2018 г.
   
 • Договор по обособена позиция №1 | Публикувано на 05.12.2018 г.
   
 • Договор по обособена позиция №2 | Публикувано на 05.12.2018 г.
   
 • Договор по обособена позиция №3 | Публикувано на 05.12.2018 г.
   
 • Обявление за възложена поръчка | Публикувано на 05.12.2018 г.