60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!


ВиК ЕООД Благоевград обявява открита процедура с предмет “ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ВЪВ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД” с три обособени позиции.

 
 

  • Обявление | Публикувано на 17.07.2018 г.
     
  • Решение | Публикувано на 17.07.2018 г.
     
  • Документи за участие | Публикувано на 17.07.2018 г.
  •