60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Oхрана на обекти и имущество

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Oхрана на обекти и имущество, собственост на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД – Благоевград”.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под  №. 9028207.

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.