Oхрана на обекти и имущество | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Oхрана на обекти и имущество

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Oхрана на обекти и имущество, собственост на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД – Благоевград”.

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.