ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, сервизна поддръжка и калибриране на процесни апарати HACH LANGE, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”

 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9069129

 
 

  1. Информация за публикувана обява | Публикувано на 10.10.2017 г.
  2.  

  3. Обява | Публикувано на 10.10.2017 г.
  4.  

  5. Документация-за-участие | Публикувано на 10.10.2017 г.
  6.  

  7. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 02.11.2017 г.