60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!


“Доставка на горива за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, както следва: автомобилен бензин A95H, дизелово моторно гориво Б6, и Газ пропан-бутан при узловия на безналично плащане с карти ”

 
 
 
 

  1. Решение | Публикувано на 02.08.2017 г.