ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


“Доставка на горива за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, както следва: автомобилен бензин A95H, дизелово моторно гориво Б6, и Газ пропан-бутан при узловия на безналично плащане с карти ”

 
 
 
 

  1. Решение | Публикувано на 02.08.2017 г.
     

Договор 1 | Публикувано на 10.05.2018 г.

Договор 2 | Публикувано на 10.05.2018 г.

Договор 3 | Публикувано на 10.05.2018 г.

Договор 4 | Публикувано на 10.05.2018 г.