ПП – Доставка на летни и зимни гуми за леки и товарни автомобили, и комбинирани багери, собственост на “ВиК” ЕООД Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на летни и зимни гуми за леки и товарни автомобили, и комбинирани багери, собственост на “ВиК” ЕООД Благоевград

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура за възлагане на обществена поръчка , с предмет: „Доставка на летни и зимни гуми за леки и товарни автомобили, и комбинирани багери, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“, разделена на 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 „Доставка на летни и зимни гуми за леки, товарни автомобили и мотоциклети “

Обособена позиция №2 „Доставка на летни и зимни гуми за комбинирани багери“ .

 

Номера на процедурата в Портала за обществените поръчки е: 9049226

 

Обявление на публичната покана | Публикувано на 23.12.2015г.

 

Документи за участие | Публикувано на 23.12.2015г.

 

Протокол 1 | Публикувано на 29.01.2016г.

 

Договор | Публикувано на 12.02.2016г.