ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

“Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград – на територията на Регионално поделение – Благоевград”

 
 
 
 

 1. Решение за откриване на процедура | Публикувано на 04.07.2019 г.
   
 2. Покана | Публикувано на 04.07.2019 г.
   
 3. Документи за участие | Публикувано на 04.07.2019 г.
   
 4. ЕЕДОП | Публикувано на 11.07.2019 г.
 5.  

 6. Протокол | Публикувано на 05.08.2019 г.
   
 7. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 05.08.2019 г.
 8.  

 9. Договор | Публикувано на 16.08.2019 г.
 10.