ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Доставка на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, сервизна поддръжка и калибриране на процесни апарати HACH LANGE, собственост на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Благоевград”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090954

 
 

  1. Обява | Публикувано на 01.08.2019 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 01.08.2019 г.
  4.  

  5. Информация за удължаване на срока | Публикувано на 15.08.2019 г.
  6.  

  7. Протокол | Публикувано на 27.08.2019 г.
  8.  

  9. Договор | Публикувано на 25.09.2019 г.
  10.