60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в обекти на ВиК ЕООД – Благоевград по обособени позиции“
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2020-0003
 

 1. Решение | Публикувано на 02.03.2020 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 02.03.2020 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 02.03.2020 г.
 6.  

 7. Документи | Публикувано на 02.03.2020 г.
 8.  

 9. ЕЕДОП | Публикувано на 02.03.2020 г.
 10.  

 11. Разяснение | Публикувано на 18.03.2020 г.
 12.  

 13. Протокол | Публикувано на 05.05.2020 г.
 14.  

 15. Съобщение за отваряне на ценови предложения | Публикувано на 08.06.2020 г.
 16.  

 17. Протокол 1 | Публикувано на 23.06.2020 г.
 18.  

 19. Протокол 2 | Публикувано на 23.06.2020 г.
 20.  

 21. Протокол 3 | Публикувано на 23.06.2020 г.
 22.  

 23. Протокол 4 | Публикувано на 23.06.2020 г.
 24.  

 25. Протокол 5 | Публикувано на 23.06.2020 г.
 26.  

 27. Обобщен протокол | Публикувано на 23.06.2020 г.
 28.  

 29. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 23.06.2020 г.
 30.  

 31. Договор обособена позиция 1 | Публикувано на 06.08.2020 г.
 32.  

 33. Договор обособена позиция 2 | Публикувано на 06.08.2020 г.
 34.  

 35. Договор обособена позиция 3 | Публикувано на 06.08.2020 г.
 36.