60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в обекти на ВиК ЕООД – Благоевград по обособени позиции“
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2020-0003
 

 1. Решение | Публикувано на 02.03.2020 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 02.03.2020 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 02.03.2020 г.
 6.  

 7. Документи | Публикувано на 02.03.2020 г.
 8.  

 9. ЕЕДОП | Публикувано на 02.03.2020 г.
 10.  

 11. Разяснение | Публикувано на 18.03.2020 г.
 12.