ЗОП – Изпълнение на доставки на инертни материали | Vikblg.com - ВиК Благоевград
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Изпълнение на доставки на инертни материали

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград с Решение № ПО – 01 – 60 / 28.02.2014 г. открива обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на доставки на инертни материали, както следва: пясък, едро добавъчна маса, трошен камък и чакъл, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „Водоснабдяване и канализaция” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция: „Доставка на инертни материали за Регионално поделение – Благоевград”, Втора обособена позиция: „Доставка на инертни материали за Регионално поделение – Разлог”, Трета обособена позиция: „Доставка на инертни материали за Регионално поделение – Гоце Делчев”.

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2014-0001.

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

Плащания по договора

Плащания по договора 1

Плащания по договора 2

Плащания по договора 3