ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и внедряване на софтуер за управление на процеса по събиране на просрочените вземания и въвеждане на методики за работа на служителите за нуждите на ВиК ЕООД”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9088736

 
 

 1. Заповед | Публикувано на 31.05.2019 г.
 2.  

 3. Обява | Публикувано на 31.05.2019 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 31.05.2019 г.
 6.  

 7. Информация за удължаване на срока | Публикувано на 12.06.2019 г.
 8.  

 9. Протокол | Публикувано на 01.07.2019 г.
 10.  

 11. Договор | Публикувано на 07.08.2019 г.
 12.