60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!


“Охрана на обекти и имущество, собственост на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград”

 
 
 
 

 1. Покана | Публикувано на 08.06.2018 г.
   
 2. Документи за участие | Публикувано на 08.06.2018 г.
   
 3. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 26.07.2018 г.
   
 4. Доклад от работата на комисията | Публикувано на 26.07.2018 г.
   
 5. Решение на комисията | Публикувано на 26.07.2018 г.
   
 6. Договор
   
 7. Обявление за възложена поръчка | Публикувано на 13.12.2018 г.