ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


“Охрана на обекти и имущество, собственост на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград”

 
 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2018-0002
 

 1. Решение | Публикувано на 08.06.2018 г.
   
 2. Покана | Публикувано на 08.06.2018 г.
   
 3. Документи за участие | Публикувано на 08.06.2018 г.
   
 4. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 26.07.2018 г.
   
 5. Доклад от работата на комисията | Публикувано на 26.07.2018 г.
   
 6. Решение на комисията | Публикувано на 26.07.2018 г.
   
 7. Договор
   
 8. Обявление за възложена поръчка | Публикувано на 13.12.2018 г.