ПП – Доставка на апаратно и програмно осигуряване | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на апаратно и програмно осигуряване

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на апаратно и програмно осигуряване за следните обекти от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград: Обект резервоар Чакалица, Обект Контролни точки,  Обект Разпределителна Точка 1, Обект  хотел „Санта Круз”, Обект резервоар с. Абланица, Обект Помпена станция с. Теплен,  ОРШ с. Теплен и резервоар с. Беслен, Обект хлориране с. Крупник, Обект хлориране гр. Белица (за два клона)”.

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.