60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА НА „В и К” ЕООД БЛАГОЕВГРАД”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9098005

 
 

  1. Обява | Публикувано на 08.04.2020 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 08.04.2020 г.
  4.  

  5. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти| Публикувано на 23.04.2020 г.
  6.  

  7. Протокол| Публикувано на 17.06.2020 г.
  8.  

  9. Договор| Публикувано на 04.08.2020 г.
  10.