60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Предоставяне на застрахователни услуги на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, в две обособени позиции”

 

 1. Решение за откриване на процедура | Публикувано на 03.04.2020 г.
   
 2. Покана 1 | Публикувано на 03.04.2020 г.
   
 3. Покана 2 | Публикувано на 03.04.2020 г.
   
 4. Покана 3 | Публикувано на 03.04.2020 г.
   
 5. Документи за участие | Публикувано на 03.04.2020 г.
   
 6. Протокол | Публикувано на 10.06.2020 г.
   
 7. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 10.06.2020 г.
   
 8. Доклад | Публикувано на 10.06.2020 г.
   
 9. Договор | Публикувано на 08.07.2020 г.