ПП – Доставка на 2 (два) броя нови, неупотребявани високопроходими автомобили – ОТТЕГЛЕНА | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на 2 (два) броя нови, неупотребявани високопроходими автомобили – ОТТЕГЛЕНА

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на 2 (два) броя нови, неупотребявани високопроходими автомобили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград”.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 11.12.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Публичната покана е достъпна на портала на обществените поръчки и е публикувана под №. 9036819.

За повече информация, натиснете тук.

 

Документация | публикувана на 2014-11-28

Публичната покана е оттеглена от РОП на 02.12.2014г.