ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

“Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги от потребителите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, в обособени позиции”
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0014
 

 1. Решение | Публикувано на 14.11.2019 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 14.11.2019 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 14.11.2019 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 18.11.2019 г.
 8.  

 9. Протокол 1 | Публикувано на 12.12.2019 г.
 10.  

 11. Съобщение за отваряне на ценовите предложения | Публикувано на 30.12.2019 г.
 12.  

 13. Протокол №2 | Публикувано на 14.01.2020 г.
 14.  

 15. Протокол №3 | Публикувано на 14.01.2020 г.
 16.  

 17. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 14.01.2020 г.
 18.  

 19. Договор обособена позиция 1 | Публикувано на 16.03.2020 г.
 20.  

 21. Договор обособена позиция 2 | Публикувано на 16.03.2020 г.
 22.  

 23. Договор обособена позиция 3 | Публикувано на 16.03.2020 г.
 24.