60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

“Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги от потребителите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, в обособени позиции”
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0014
 

  1. Решение | Публикувано на 14.11.2019 г.
  2.  

  3. Обявление | Публикувано на 14.11.2019 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 14.11.2019 г.
  6.  

  7. ЕЕДОП | Публикувано на 18.11.2019 г.
  8.