Доставка на смазочни масла и антифриз | Vikblg.com - ВиК Благоевград
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на смазочни масла и антифриз

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на смазочни масла и антифриз за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, съгласно приложена спецификация”.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 28.08.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под №. 9032764.

Връзка към портала на АОП: тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

Плащания по договор

Плащания по договор 1