ПП – Доставка на капаци и гривни | Vikblg.com - ВиК Благоевград
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на капаци и гривни

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на капаци и гривни за канализационни шахти с размери ф600 и ф800 по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на капаци и гривни за канализационни шахти с размери ф600 и ф800 от полимербетон, съгласно Техническа спецификация №1” и 2-ра обособена позиция: „Доставка на капаци и гривни за канализационни шахти с размери ф600 и ф800 от дървесно каучукова смес, съгласно Техническа спецификация №2”.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 01,09,2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под № 9032852.

Заповече информация, натиснете тук.
За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

Плащания по договор

Плащания по договор 1

Плащания по договор 2