ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Осигуряване на застрахователни услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции – покана до определени лица“.

 
 

Покана 1 | Публикувано на 16.10.2017 г.

 

  • Покана 2 | Публикувано на 16.10.2017 г.
  •  

  • Покана 3 | Публикувано на 16.10.2017 г.
  •  

  • Покана 4 | Публикувано на 16.10.2017 г.
  •  

  • Документация-за-участие | Публикувано на 16.10.2017 г.
  •