60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка с предмет:

“Предоставяне на застрахователни услуги на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, по три обособени позиции”
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2020-0001
 

 1. Решение | Публикувано на 07.02.2020 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 07.02.2020 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 07.02.2020 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 11.02.2020 г.
 8.  

 9. Разяснение | Публикувано на 14.02.2020 г.
 10.  

 11. Решение за
  одобряване обявление за изменение или допълнителна информаци
  | Публикувано на 14.02.2020 г.
 12.  

 13. Актуална техническа спецификация | Публикувано на 14.02.2020 г.
 14.  

 15. Решение за прекратяване на обособени позиции 2 и 3 | Публикувано на 06.03.2020 г.
 16.  

 17. Съобщение за отваряне на цени | Публикувано на 11.03.2020 г.
 18.  

 19. Протокол №1 | Публикувано на 27.03.2020 г.
 20.  

 21. Протокол №2 | Публикувано на 27.03.2020 г.
 22.  

 23. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 27.03.2020 г.
 24.  

 25. Договор | Публикувано на 26.05.2020 г.
 26.