60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Надграждане на система за комплексен мониторинг на консумацията на вода на ключови сградни водопроводни отклонения при ВиК ЕООД Благоевград”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9086171

 
 

  1. Обява | Публикувано на 27.02.2019 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 27.02.2019 г.
  4.  

  5. Разяснение | Публикувано на 05.03.2019 г.
  6.  

    Отварянето на офертите ще бъде на 22.03.2019г. от 10:30 ч. в административната сграда на ВиК ЕООД Благоевград.