60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Надграждане на система за комплексен мониторинг на консумацията на вода на ключови сградни водопроводни отклонения при ВиК ЕООД Благоевград”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9086171

 
 

 1. Обява | Публикувано на 27.02.2019 г.
 2.  

 3. Документация за участие | Публикувано на 27.02.2019 г.
 4.  

 5. Разяснение | Публикувано на 05.03.2019 г.
 6.  

  Отварянето на офертите ще бъде на 22.03.2019г. от 10:30 ч. в административната сграда на ВиК ЕООД Благоевград.

   

 7. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 11.04.2019 г.
 8.  

 9. Договор | Публикувано на 27.05.2019 г.
 10.