60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


ВиК ЕООД Благоевград обявява открита процедура с предмет “Доставка на спирателни кранове, възвратни клапи и пожарни хидранти, за нуждите на Водоснабдяване и Канализация ЕООД”.

 
 

 • Обявление | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Решение | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • ЕЕДОП | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Документи за участие | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Съобщение за отварянe | Публикувано на 16.08.2019 г.
   
 • Протоколи | Публикувано на 16.09.2019 г.
   
 • Доклад от работата на комисията | Публикувано на 16.09.2019 г.
   
 • Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 16.09.2019 г.