60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


ВиК ЕООД Благоевград обявява открита процедура с предмет “Доставка на спирателни кранове, възвратни клапи и пожарни хидранти, за нуждите на Водоснабдяване и Канализация ЕООД”.

 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0007
 

 • Обявление | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Решение | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • ЕЕДОП | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Документи за участие | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Съобщение за отварянe | Публикувано на 16.08.2019 г.
   
 • Протоколи | Публикувано на 16.09.2019 г.
   
 • Доклад от работата на комисията | Публикувано на 16.09.2019 г.
   
 • Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 16.09.2019 г.
   
 • Договор об.поз. 4 | Публикувано на 29.10.2019 г.
   
 • Договор об.поз. 5 | Публикувано на 29.10.2019 г.
   
 • Договор об.поз. 6 | Публикувано на 29.10.2019 г.
   
 • Договор об.поз. 1 | Публикувано на 04.11.2019 г.
   
 • Договор об.поз. 2 | Публикувано на 04.11.2019 г.
   
 • Договор об.поз. 3 | Публикувано на 04.11.2019 г.