ПП – Проектиране, изработване и монтаж на устройство с автоматично задвижване за регулирано подаване на определено количество вода към ПСПВ – Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Проектиране, изработване и монтаж на устройство с автоматично задвижване за регулирано подаване на определено количество вода към ПСПВ – Благоевград

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Проектиране, изработване и монтаж на устройство с автоматично задвижване за регулирано подаване на определено количество вода към ПСПВ – Благоевград във всеки един момент”.

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.