ПП – Изпълнение на доставки на инертни материали | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Изпълнение на доставки на инертни материали

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на доставки на инертни материали, както следва: пясък, едро добавъчна маса, трошен камък и чакъл, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, Регионално поделение Разлог”.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под № 9030700

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

Плащания по договор