60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, в две обособени позиции”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090670

 
 

  1. Обява | Публикувано на 25.07.2019 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 25.07.2019 г.
  4.  

  5. Информация за удължаване на първоначалния срок | Публикувано на 06.08.2019 г.
  6.  

  7. Протокол | Публикувано на 19.08.2019 г.
  8.  

  9. Договор | Публикувано на 13.09.2019 г.
  10.