60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

ВиК ЕООД Благоевград обявява процедура чрез договаряне без предварителна покана за участие за “Доставка на горива за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград по обособени позиции”

 
 
 

 • Решение | Публикувано на 30.07.2019 г.
 •  

 • Договор 1 | Публикувано на 27.08.2019 г.
 •  

 • Договор 2 | Публикувано на 27.08.2019 г.
 •  

 • Договор 3 | Публикувано на 27.08.2019 г.
 •  

 • Договор 4 | Публикувано на 27.08.2019 г.
 •  

 • Договор 5 | Публикувано на 27.08.2019 г.
 •