60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

ВиК ЕООД Благоевград обявява процедура чрез договаряне без предварителна покана за участие за “Доставка на горива за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград по обособени позиции”

 
 
 

  • Решение | Публикувано на 30.07.2019 г.
  •