60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

“Доставка на активна ел. енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград”
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0013
 

 1. Решение | Публикувано на 03.10.2019 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 03.10.2019 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 03.10.2019 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 09.10.2019 г.
 8.  

 9. Съобщение за отваряне на ценовите предложения | Публикувано на 27.11.2019 г.
 10.  

 11. Протокол №1 | Публикувано на 03.01.2020 г.
 12.  

 13. Протокол №2 | Публикувано на 03.01.2020 г.
 14.  

 15. Протокол №3 | Публикувано на 03.01.2020 г.
 16.  

 17. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 03.01.2020 г.
 18.  

 19. Договор | Публикувано на 16.03.2020 г.
 20.  

 21. Допълнително споразумение | Публикувано на 18.08.2021 г.
 22.