ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


“Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) за нуждите на “ВиК”ЕООД – Благоевград ”

 
 
 
 

  1. Решение | Публикувано на 08.11.2017 г.
     

Договор | Публикувано на 10.05.2018 г.