60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на механични и магнитоиндукционни водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по обособени позиции“
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2020-0002
 

 1. Решение | Публикувано на 13.02.2020 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 13.02.2020 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 13.02.2020 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 13.02.2020 г.
 8.  

 9. Решение за одобряване на обявление за изменение | Публикувано на 20.02.2020 г.
 10.  

 11. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ | Публикувано на 20.02.2020 г.
 12.  

 13. Образци | Публикувано на 20.02.2020 г.
 14.