60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на механични и магнитоиндукционни водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по обособени позиции“
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2020-0002
 

 1. Решение | Публикувано на 13.02.2020 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 13.02.2020 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 13.02.2020 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 13.02.2020 г.
 8.  

 9. Решение за одобряване на обявление за изменение | Публикувано на 20.02.2020 г.
 10.  

 11. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ | Публикувано на 20.02.2020 г.
 12.  

 13. Образци | Публикувано на 20.02.2020 г.
 14.  

 15. Съобщение за отваряне на ценови предложения | Публикувано на 23.04.2020 г.
 16.  

 17. Протокол 1 | Публикувано на 13.05.2020 г.
 18.  

 19. Протокол 2 | Публикувано на 13.05.2020 г.
 20.  

 21. Протокол 3 | Публикувано на 13.05.2020 г.
 22.  

 23. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 13.05.2020 г.
 24.  

 25. Договор | Публикувано на 24.06.2020 г.
 26.  

 27. Договор 1 | Публикувано на 24.06.2020 г.
 28.