Доставка на гуми | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на гуми

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на летни и зимни гуми за леки, товарни автомобили и трактори, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под  №. 9028967.

За повече информация, натиснете тук.

За да изтеглите необходимите документи, натиснете тук.

Плащания по договор

Плащания по договор 1