ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

“Доставка на активна ел. енерги и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград”:
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0003
 

 1. Решение | Публикувано на 28.02.2019 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 28.02.2019 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 28.02.2019 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 01.03.2019 г.
 8.  

 9. Протокол 1 | Публикувано на 07.05.2019 г.
 10.  

 11. Съобщение за отваряне на ценовите оферти | Публикувано на 31.05.2019 г.
 12.  

 13. Протокол 2 | Публикувано на 12.06.2019 г.
 14.  

 15. Протокол 3 | Публикувано на 12.06.2019 г.
 16.  

 17. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 12.06.2019 г.
 18.  

 19. Решение за изменение | Публикувано на 19.07.2019 г.
 20.  

 21. Съобщение | Публикувано на 29.07.2019 г.
 22.  

 23. Решение за прекратяване | Публикувано на 04.09.2019 г.
 24.