60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Гоце Делчев”

 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9073277

 
 

 1. Обява | Публикувано на 23.20.2018 г.
 2.  

 3. Документация-за-участие | Публикувано на 23.02.2018 г.
 4.  

 5. Разяснения | Публикувано на 07.03.2018 г.
 6.  

 7. Протокол | Публикувано на 30.03.2018 г.
   

 8. Договор
   
   
   
   

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow