60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:
“Охрана на обекти и имущество, собственост на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград“.

 
 
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2017-0004
 
 

  1. Решение | Публикувано на 30.05.2017 г.
  2.  

  3. Обявление | Публикувано на 30.05.2017 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 30.05.2017 г.
  6.  

  7. Разяснение | Публикувано на 08.06.2017 г.