60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


„„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява датата и часа за отваряне на офертите по процедура по реда на глава 26, чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП, с предмет “Независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.”

Отварянето на офертите ще се извърши на 27.09.2017 г., 14:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

 
 

  1. Покана 1 | Публикувано на 20.09.2017 г.
  2.  

  3. Покана 2 | Публикувано на 20.09.2017 г.
  4.  

  5. Покана 3 | Публикувано на 20.09.2017 г.
  6.  

  7. Документация-за-участие | Публикувано на 20.09.2017 г.
  8.