60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Доставка на механични, магнитоиндукционни и ултразвукови водомери за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград в три обособени позиции”