60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Доставка на инертни материали за нуждите на регионалните поделения на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, в три обособени позиции”