60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

“Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград по обособени позиции”