Доставка на тротоарни спирателни кранове от полиацетат | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез публична покана обявява обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на тротоарни спирателни кранове от полиацетат“

 
 
ID номер на публичната покана в Портала на обществените поръчки: 9051958.
 
 
Обявление : Публикувано на 01.04.2016 г.
 
Документация за участие : Публикувано на 01.04.2016 г.
 
Протокол | Публикувано на 09.05.2016 г.
 
Договор