60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с Плетена, община Сатовча, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици с о.т. 5 – 8, кв. 2 (игрището) в с. Плетена, за периода от 8.05.2019 г. (сряда) до 10.05.2019 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушаване на водоподаването, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград