60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Разлог, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Разлог, в периода 07.05.2019 г. – 14.06.2019 г., от 08:00 до 19:00 часа (в делничните дни), ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ (кв. „Вароше“), в участъка от ул. „Поп Богомил“ до ул. „Черна река“, гр. Разлог, включително всички преки улици в обхвата на ремонта.
Възложител на проекта е Община Разлог, а изпълнител – фирма „Пиринстройинженеринг“ ЕАД.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от преустановеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград