60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с Петрелик, община Хаджидимово, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици с о.т. 40 – 41 – 39 – 47 в с. Петрелик (в района на площада), за периода от 15.04.2019 г. (понеделник) до 19.04.2019 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград