60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Добринище, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „1-ви Май”, гр. Добринище, общ. Банско, в периода 15.04.2019 г. – 17.05.2019 г., от 08:30 до 16:30 часа, ще бъде нарушено водоподаването по ул. „1-ви Май“, гр. Добринище.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград