60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Якоруда, че във връзка с изпълнението на ремонт на довеждащ водопровод за с. Юруково, в участъка изграден в м. „Баните” (южно от гробищен парк на гр. Якоруда), земл. на гр. Якоруда, общ. Якоруда, в периода 02.04.2019 г. – 10.04.2019 г., от 10:00 до 15:00 часа, ще бъде нарушено водоподаването на потребителите присъединени към довеждащия водопровод за с. Юруково, общ. Якоруда.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград