60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че в периода от 02.04.2019 г. до 26.04.2019 г. ще бъде извършена профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, експлоатирани от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД Благоевград.
“В и К” ЕООД – Благоевград обръща внимание на всички потребители, че водата няма да бъде годна за питейнно – битови цели приблизително едно денонощие след дезинфектирането.
Пълния график за извършване на профилактиката можете да видите ТУК.