60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на тръби за нуждите на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Благоевград” по обособени позиции:

 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2018-0004
 

  1. Решение | Публикувано на 21.09.2018 г.
  2.  

  3. Обявление | Публикувано на 21.09.2018 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 21.09.2018 г.
  6.  

  7. ЕЕДОП | Публикувано на 28.09.2018 г.
  8.  

  9. Разяснение | Публикувано на 03.10.2018 г.
  10.