ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на тръби за нуждите на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Благоевград” по обособени позиции:

 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2018-0004
 

 1. Решение | Публикувано на 21.09.2018 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 21.09.2018 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 21.09.2018 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 28.09.2018 г.
 8.  

 9. Разяснение | Публикувано на 03.10.2018 г.
 10.  

 11. Съобщение за отваряне на ценовите предложения | Публикувано на 06.11.2018 г.
 12.  

 13. Протокол 1 | Публикувано на 15.11.2018 г.
 14.  

 15. Протокол 2 | Публикувано на 15.11.2018 г.
 16.  

 17. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 15.11.2018 г.
 18.  

 19. Договор по обособена позиция №1 | Публикувано на 13.12.2018 г.
 20.  

 21. Договор по обособена позиция №2 | Публикувано на 13.12.2018 г.
 22.