Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

Режим на водата в част от селата в община Струмяни
16/09/20

От днес, 16.09.2020 г., се въвежда временен режим на водоползването в селата Илинденци, Струмяни, с. Микрево и с. Драката, община Струмяни. Причината е намаленият дебит на водоизточника, чрез който се захранват населените места.
С цел ограничаване на неудобството за жителите е изготвен график, според който водата за селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката ще бъде спирана всеки ден от 14.00 ч. до 18:00 ч. и от 23:00 ч. до 06:00 ч. на следващия ден, като през останалото време водоподаването ще бъде нормално

СЪОБЩЕНИЕ
11/09/20

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнение на ремонт на уличен водопровод по ул. „Освобождение”, кв. Струмско, гр. Благоевград за периода от 14.09.2020 г. (понеделник) до 16.10.2020г.(петък) в часовете от 08:00 часа до 17:00 часа, през делничните дни, водоподаването ще бъде нарушено в кв. „Старо Струмско” и ул. „Освобождение”, гр. Благоевград.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите да преместят личните си МПС – та.
Препоръчваме на потребителите, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
11/09/20

“Водоснабдяване и Канализация”ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Обидим, община Банско, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици с идентификатори 53059.101.601, 53059.101.619 и 53059.101.603, с. Обидим, община Банско, за периода от 14.09.2020г. до 09.10.2020г. (от понеделник до петък включително), в часовете от 08:30ч. до 16:30ч., ще бъде нарушено водоподаването в с. Обидим, община Банско.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и Канализация”ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
11/09/20

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Нова Ловча и с. Парил, община Хаджидимово, че във връзка с изпълнението на ремонт на довеждащ водопровод за с. Нова Ловча и с. Парил, за периода от 14.09.2020 г. (понеделник) до 25.09.2020 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ ВЪВ ВИЛНА ЗОНА „БОДРОСТ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. БИСТРИЦА, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
10/09/20

Във връзка с издадена заповед № РД-06-155/ 27.05.2020 г. и проведени срещи между ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград и собственици на водоснабдени имоти във вилна зона „Бодрост“, Ви уведомяваме, че продължава процедурата по откриване на партиди за предоставяне на ВиК услуги. За целта е необходимо да бъдат подадени следните документи:
Заявление за откриване на партида – по образец;
Копие от документ за собственост/документ за вещно право на ползване;
Документ за платена такса за откриване на партида (заплаща се на каса към „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград)
Таксата е в размер на 6,00 лева с ДДС за физически лица и 12,00 лева с ДДС за юридически лица.
Изброените документи следва да бъдат подадени в офис „Обслужване на клиенти” към „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов” №3, в работни дни за времето от 08:00 часа – 17:00 часа.
Телефон за допълнителна информация: 073/ 51-98-53.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 30.09.2020 г.
След тази дата, водоподаването към водоснабдени имоти, чиито собственици не са входирали съответните заявления, ще бъде прекъснато.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.