Проверка на сметката

Абонатен номер:
 
Абонатният ви номер е седемцифреният код от полето „Абонатен номер”, намиращо се на фактурата Ви.
 
Отчети на водомерите можете да давате на следните телефони: 519861 и 519862
Последни новини

2014-05-10 16:13:05

 

 “ВиК”ЕООД-Благоевград уведомява всички свои потребители, че ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужва на територията на общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча,в периода 12.05.2014г. – 13.06.2014г.

Графика можете да изтеглите от тук.


Цени

 

            

            На основание Решение № Ц – 32/19.08.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в съответствие на чл.14 ал.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ДВ бр.18/2005г. цените за водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.09.2013 г., са както следва:

 

1. Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

1.1. Гравитачна водоснабдителна система

/гравитачно добиване на вода без ПСПВ/                                   0,81 лв/м3 без ДДС

           

1.2. Смесена водоснабдителна система

/смесено добиване на вода – помпено и

гравитачно с ПСПВ/                                                                       1,02 лв/м3 без ДДС

 

 

2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води             0,13 лв/м3 без ДДС

 

3. Цена на услугата пречистване на отпадъчни води

3.1. Битови и приравнените към тях обществени,

търговски и други потребители -                                                0,24 лв/м3 без ДДС

 

3.2. За промишлени и други стопански потребители:

3.2.1. Степен на замърсяване 1                                                    0,37 лв/м3 без ДДС

3.2.2. Степен на замърсяване 2                                                    0,49 лв/м3 без ДДС

3.2.3. Степен на замърсяване 3                                                    0,73 лв/м3 без ДДС

     

             

        

               

 


2010 © ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Профил на купувача | Новини | Уеб дизайн