60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Надграждане на наличен ГИС софтуер и модел със специализирани приложения за допълнителни функционални възможности” – покана до определени лица“.

 
 

Покана | Публикувано на 08.12.2017 г.

 

  • Документация-за-участие | Публикувано на 08.12.2017 г.
  •  
    Протокол | Публикувано на 22.12.2017 г.